• หน้าแรก
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัย ไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30 น.

ขนาดพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ สมุทธปราการ

พื้นที่ (sq.m)
พื้นที่รวม 28,800
ห้องอบรมขนาดความจุ 200 คน
พื้นที่สนามสำหรับอบรมภาคปฏิบัติที่หลากหลาย (sq.m)
คอร์สเบรก 3,017
คอร์สทรงตัวช้า 460
ทางขรุขระ 375
โค้งรูปเลขแปด 2,595
โค้งรูปตัว S 2,455
ทางลื้น (พื้นกระเบืื้อง) 300
ทางตรงยาว 560 m.
ความยาวโดยรอบสนาม 210 m.

New Riding Culture Community

- มีพื้นที่ Biker Lifestyle
- Cafe’ & Food shop

คอร์สที่เปิดอบรม

  • - คอร์สอบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
  • - คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ช่องทางการติดต่อ
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
053-294-999
คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ ดูคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด
Big Bike Course
11 เม.ย. 2564
Big Bike Skilled Riding ขับขี่บิ๊กไบค์ระดับกลาง
รับจำนวน 0/30 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
11 เม.ย. 2564
Dirt Bike Experience ขับขี่ Dirt Bike ระดับกลาง
รับจำนวน 0/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
10 เม.ย. 2564
Basic Big Bike ขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
รับจำนวน 0/30 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
10 เม.ย. 2564
Dirt Bike Experience ขับขี่ Dirt Bike ระดับกลาง
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด