• หน้าแรก
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัย ไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

วันเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์ 8:30-16:30 น.
หยุดทุกวันจันทร์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขนาดพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

พื้นที่ (sq.m)
พื้นที่รวม 28,800
ห้องอบรมขนาดความจุ 200 คน
พื้นที่สนามสำหรับอบรมภาคปฏิบัติที่หลากหลาย (sq.m)
คอร์สเบรก 3,017
คอร์สทรงตัวช้า 460
ทางขรุขระ 375
โค้งรูปเลขแปด 2,595
โค้งรูปตัว S 2,455
ทางลื้น (พื้นกระเบืื้อง) 300
ทางตรงยาว 560 m.
ความยาวโดยรอบสนาม 210 m.

New Riding Culture Community

- มีพื้นที่ Biker Lifestyle
- Cafe’ & Food shop

คอร์สที่เปิดอบรม

  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
  • - คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ช่องทางการติดต่อ
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
053-294-999
คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ ดูคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด
Dirt for Adult
30 ส.ค. 2567
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
30 ส.ค. 2567
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
31 ส.ค. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด