• หน้าแรก
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัย ไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30 น.

ขนาดพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ

พื้นที่ (sq.m)
พื้นที่รวม 12,740
ห้องอบรมขนาดความจุ 150 คน
พื้นที่สนามสำหรับอบรมภาคปฏิบัติที่หลากหลาย (sq.m)
คอร์สเบรก 750
คอร์สทรงตัวช้า 140
ทางขรุขระ 70
โค้งรูปเลขแปด 260
โค้งรูปตัว S 1,280
ความยาวโดยรอบสนาม 320 m.
ทางตรงยาว 100 m.

คอร์สที่เปิดอบรม

  • - คอร์สผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัย
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
  • - คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ช่องทางการติดต่อ
1951 หมุ่ที่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
02-757-6111 ต่อ 3005
คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ ดูคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด
Basic Course
27 - 28 ก.ค. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
27 - 28 ก.ค. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
28 ก.ค. 2567
Pre Big Bike
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด