• หน้าแรก
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัย ไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

วันเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์ 8:30-16:30 น.
หยุดทุกวันจันทร์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขนาดพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต

พื้นที่ (sq.m)
พื้นที่รวม 36,400
ห้องอบรมขนาดความจุ 300 คน
พื้นที่สนามสำหรับอบรมภาคปฏิบัติที่หลากหลาย (sq.m)
คอร์สเบรก 2,014
คอร์สทรงตัวช้า 412
ทางขรุขระ 274
โค้งรูปเลขแปด 1,670
โค้งรูปตัว S 2,017
ทางลื้น (พื้นกระเบืื้อง) 792
ทางตรงยาว 660 m.
ความยาวโดยรอบสนาม 300 m.

New Riding Culture Community

มีพื้นที่ Biker Lifestyle

คอร์สที่เปิดอบรม

  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
  • - คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ช่องทางการติดต่อ
7 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
076-562-999
คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ ดูคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด
Big Bike Course
21 ก.ค. 2567
Basic Big bike
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
26 ก.ค. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
31 ก.ค. 2567
Big Bike Advance
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด