• หน้าแรก
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัย ไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30 น.

ขนาดพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

พื้นที่ (sq.m)
พื้นที่รวม 32,264
ห้องอบรมขนาดความจุ 300 คน
พื้นที่สนามสำหรับอบรมภาคปฏิบัติที่หลากหลาย (sq.m)
คอร์สเบรก 1,800
คอร์สทรงตัวช้า 245
ทางขรุขระ 245
โค้งรูปเลขแปด 750
โค้งรูปตัว S 920
ทางลื้น (พื้นกระเบืื้อง) 300
ทางตรงยาว 600 m.
ความยาวโดยรอบสนาม 200 m.

New Riding Culture Community

Cafe’ & Food shop

คอร์สที่เปิดอบรม

  • - คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
  • - คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ช่องทางการติดต่อ
1289 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-735-3999
คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ ดูคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด
Big Bike Course
23 ก.ค. 2567
Gymkhana
รับจำนวน 0/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Basic Course
25 - 26 ก.ค. 2567
Night Course
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/6 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
26 ก.ค. 2567
ฝึกขับขี่ทักษะเพื่อความพร้อมการขับขี่บนถนน Beginning course
รับจำนวน 0/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด