แนะนำคอร์สฝึกขับขี่

Dirt for kids
ภูเก็ต, เชียงใหม่
คอร์สสอนขับขี่ Dirt for Kids

Dirt for Kids Basic พื้นฐานขับขี่ Dirt Bike ตั้งแต่เริ่มต้น อย่างถูกต้อง

สำหรับ : เด็กอายุ 6 - 13 ปี
ระยะเวลา : 1 วัน รวม 6 ชม.
ราคา : 1,000 บาท ใช้รถศูนย์ฝึก (CRF50cc)

Dirt for Kids Experience เพิ่มทักษะประสบการณ์ขับขี่ที่สนุก ปลอดภัย และ เสริมสร้างการพัฒนาการอย่างสมวัย

สำหรับ : เด็กอายุ 6 - 13 ปี
ระยะเวลา : 1 วัน รวม 6 ชม.
ราคา : 1,000 บาท ใช้รถศูนย์ฝึก (CRF50cc)

Dirt for Kids Pro เพิ่มทักษะประสบการณ์ขับขี่อีกขั้นที่สนุก สนานและปลอดภัย

สำหรับ : เด็กอายุ 6 - 13 ปี
ระยะเวลา : 1 วัน รวม 6 ชม.
ราคา : 1,000 บาท ใช้รถศูนย์ฝึก (CRF125cc)

หมายเหตุ: การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบื้องต้นและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูฝึกฯ

ดูคอร์สทั้งหมด