ข่าวสาร
19 / 10 / 2021
กฎหมายควรรู้ Big Bike 400cc +
>
  • กฎหมายควรรู้  Big Bike 400cc +

ใครขับ Bigbike (400ccขึ้นไป) ต้องรู้ ❗️❗️

✅ ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก
มีการกำหนดอัตราความเร็วของยานหนะ

บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทใหม่
รถบิ๊กไบค์สามารถใช้ความเร็วได้ ม่เกิน 110  km/hr

????“รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์

ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่

400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง”


*อ้างอิงกฏกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานหนะ
บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/017/T_0003.PDF

???? ทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร
เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้ทางร่วมกับผู้อื่น

แชร์:

ดูคอร์สทั้งหมด