ความรู้คู่ขับขี่

คู่มือขับขี่ปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่

เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับขี่

1. หมวกกันน๊อค (หมวกนิรภัย)

ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกกันน๊อคในขณะขับขี่ทุกครั้ง และหมวกกันน๊อคต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก. การสวมใส่หมวกกันน๊อคทุกครั้ง ต้องใส่สายรัดใต้คางให้แน่นกระชับพอดีไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไป โดยปกติสามารถใช้นิ้วสอดเข้าไปใต้คางได้พอดี

2. เสื้อแขนยาว

ควรสวมเสื้อแขนยาวที่มีสีสันสว่างสดใส เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกล

3. กางเกงขายาว

กางเกงควรเป็นกางเกงที่มีเนื้อผ้าที่หนา เช่นกางเกงยีนส์ ที่ไม่คับหรือหลวมเกินไป

4. ถุงมือ

ผู้ขับขี่ควรใส่ถุงมือสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อกระชับใน ขณะขับขี่และป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บที่มือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

5. รองเท้าหุ้มส้น

ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าหุ้มส้นทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ไม่ควรสวมรองเท้าแตะในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณเท้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หมวกกันน๊อคประเภทต่างๆ

หมวกกันน๊อค แบบครึ่งใบ

ข้อดี

 • น้ำหนักเบา - ราคาถูก
 • มุมมองเห็นได้กว้าง
 • การถ่ายเทอากาศ – ได้ยินเสียงดี

ข้อเสีย

 • ป้องกันความรุนแรง ของอุบัติเหตุ ได้น้อยที่สุด
 • ป้องกันเศษฝุ่น ควัน แมลง ฯลฯ ได้น้อย
 • ความมั่นคง-การป้องกัน น้อยเมื่อใช้ความเร็วสูง

หมวกกันน๊อค แบบเต็มใบ

ข้อดี

 • การป้องกันทำได้ดีกว่าแบบครึ่งใบ-มีราคาปานกลาง
 • มุมมองเห็นได้กว้าง
 • เหมาะกับการใช้งานทั้งความเร็วต่ำ ถึงปานกลาง

ข้อเสีย

 • การป้องกันทางด้านหน้ามีน้อย
 • ไม่เหมาะสำหรับความเร็วสูง

หมวกกันน๊อค แบบเต็มหน้า

ข้อดี

 • ป้องกันความรุนแรงได้ดี
 • มีความกระชับ-มั่นคงสูง
 • มีบังลมช่วยป้องกันเศษวัสดุต่างๆได้ ดี
หลักการใช้หมวกกันน๊อค

ข้อดี

 • เลือกสวมหมวกให้ถูกประเภทกับการใช้งาน
 • เลือกขนาดให้พอดีกับศีรษะ ไม่คับหรือหลวมเกินไป
 • สวมใส่หมวกในลักษณะที่ถูกต้อง
 • อย่าใช้หมวกที่ผ่านการกระแทกอย่างรุนแรง หรือหมดสภาพการใช้งาน
 • ควรใช้หมวกที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
 • ใส่สายรัดคางให้กระชับทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

รู้ไว้ได้ประโยชน์

 • อย่าใช้หมวกที่ผ่านการกระแทกอย่างรุนแรง หรือหมดสภาพการใช้งาน
 • หมวกกันน๊อคทั่วไปมีอายุใช้งานประมาณ 3-5 ปี
 • ทำความสะอาดอยู่ประจำ
 • เลือกสีหมวกกันน๊อคที่มองเห็นได้ง่ายชัดเจน
 • หากไม่สวมหมวกกันน๊อคขณะขับขี่มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ความพร้อมร่างกายและจิตใจในการขับขี่

ไม่ดื่มสุราของมึนเมาก่อนการขับขี่ (เมาไม่ขับ) เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย และกฎหมายกำหนด ห้ามมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนจะขับขี่และไม่ควรขับขี่กรณีที่รับประทานยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจทำให้เกิดง่วงซึม ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจช้าลง เมื่อมีการบาดเจ็บ รู้สึกเป็นไข้ ง่วงซึม ไม่ควรขับขี่

ขณะขับขี่ไม่โทรศัพท์เพราะจะไม่มีสมาธิในการขับขี่เต็มที่ สภาพจิตใจ มีเรื่องให้คิดมาก ไม่ควรจะขับขี่ และสภาวะเร่งรีบ ร้อนรน อารมณ์โกรธ โมโห เหม่อลอย หรือ มีเรื่องสะเทือนใจ

มารยาท และน้ำใจในการขับขี่

การกระทำใดๆ ขณะขับขี่อยู่บนถนน ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือ ได้รับอันตราย มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันในการเดินทางให้แก่กันและกัน ตัวอย่างเช่น ไม่แซงปาดหน้า,ไม่เปิดไฟสูงเมื่อมีรถวิ่งสวนทาง

 • ควรขับรถชิดซ้าย ก่อนที่จะแซงเปิดไฟเลี้ยว
 • เปิดไฟสูงเมื่อไม่มีรถวิ่งสวนทางมา
 • แสดงความขอบคุณเมื่อได้รับการให้ทางน้ำใจ เช่นการก้มหัว
เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายบังคับ หมายความว่า ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้นๆ มีความหมายเป็น 2 ลักษณะ คือห้ามปฏิบัติและให้ปฏิบัติ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายและอาจเกิดอันตรายได้

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายเตือนหมายความว่าเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าสภาพทางข้างหน้าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมการปรับการขับขี่ให้เหมาะสมปลอดภัยในเส้นทางนั้นๆ ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายได้

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับหมายถึง ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย ถ้าฝ่าผืนอาจเกิดอันตรายและมีโทษตามกฎหมาย

เทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง

ผู้ขับขี่ต้องรวบรวมข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ผ่านมาทำการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการขับขี่ นอกจากนั้นควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยและทัศนคติที่ดีต่อกันในการขับขี่อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

1. ผู้ขับขี่ต้องเคารพกฎจราจรเสมอ

ท่านต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติตามแนวทางที่เรียนมาอย่างเป็นแบบแผน บทเรียนในภาคทฤษฎีเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เกิดความชำนาญในการขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งยังต้องมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

1) ช่องทางเดินรถ
2) ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน
3) ไฟสัญญาณ และเครื่องหมายจราจร
4) การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
5) การเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้าย
6) การขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยก
7) เส้นเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง
8) การขับขี่รถในวงเวียน

2. การขับขี่บนทางลาดชัน

การเลือกใช้เกียร์ และการใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคเมื่อเดินทางขึ้นหรือลงเนินเขา ผู้ขับขี่ควรปรับความเร็วของรถ เลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสมและควบคุมเบรค (ห้ามล้อ) โดยวิธีแตกต่างจากการขับขี่บนทางเรียบ

เมื่อขับรถลงจากเนินเขา ไม่ควรเบรกบ่อยๆ เพราะจะทำให้เบรกไหม้และเบรกไม่อยู่ ถ้าต้องการเบรกควรเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำแทนจะเหมาะกว่า

การหยุดบนทางลาดชัน

ก. วิธีหยุด 1. ผู้ขับขี่ต้องมองสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อความปลอดภัย ให้สัญญาณและเบนรถเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน
2. ให้เบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลัง หยุดรถอย่างนุ่มนวล ยันเท้าข้างซ้ายลงพื้นเพื่อให้พยุงตัวรถไว้
3. บีบคลัทช์ก่อนเครื่องยนต์ดับ เข้าเกียร์หนึ่ง แล้วใช้เท้าขวาเหยียบเบรกเพื่อป้องกันรถไถลข้างหลัง

ข. วิธีออกรถ 1. ผู้ขับขี่ต้องมองไปรอบๆ เมื่อปลอดภัยแล้วจึงให้สัญญาณ
2. เร่งเครื่องยนต์ (ประมาณ 3,000 รอบต่อวินาที)
3. ปล่อยคลัทช์ช้าๆ จนรู้สึกว่ารถกำลังเริ่มเคลื่อนตัว (ให้บีบคลัทช์ไว้ในตำแหน่งนี้ก่อน)
4. ปล่อยเบรกเท้าและเร่งเครื่องยนต์
5. ออกรถโดยปล่อยคลัชท์ช้าๆ

 • มองกระจกส่องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถคนอื่นอยู่หลัง
 • เหยียบเบรกหลัง (เบรกเท้า) เพื่อป้องกันการไหล
 • เข้าเกียร์ 1 ก่อนดับเครื่อง และเตรียมพร้อมเสมอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์
ข้อควรระวังในการออกรถ
 • - ระมัดระวังในการปล่อยเบรกหลัง มิฉะนั้นจะเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำได้
 • - อย่าปล่อยคลัทช์และเร่งเครื่องยนต์เร็วเกินไป มิฉะนั้นล้อหน้าจะลอยขึ้นจากพื้น
 • - เมื่อเครื่องยนต์ดับกลางคัน ต้องรีบเบรกหน้าอย่างรวดเร็ว ตั้งสติและปฏิบัติตาม ข้อ “ค.” และ “ข.”

ค. การใช้คันสตาร์ทให้เครื่องยนต์ติดในขณะอยู่บนเนิน

1. ใช้เบรกหน้า
2. ต้องแน่ใจว่ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
3. ใช้เท้าถีบคันสตาร์ท
4. เข้าเกียร์ 1
5. แล้วใช้เบรกหลัง

3. การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

ต้องระลึกไว้เสมอว่าการขับขี่ที่มีคนซ้อนท้ายต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียว การเดินเครื่องและลักษณะท่าทางจะแตกต่างกันไปหลายประการ ดั้งนั้นจึงต้องการความระมัดระวังมากขึ้นในการขับขี่

วิธีการปฏิบัติในการขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

ก. การขับขี่ทั่วไป - รถอาจจะส่ายไปมา แล่นช้า หรือเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว ต้องเว้นที่ว่างให้พอระหว่างตัวเราและตัวรถทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ไม่ควรเปลี่ยนทิศทางในทันทีทันใด
- การกระทำใดๆ โดยฉับพลันอาจก่อให้เกิดความสับสนและอันตราย ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

ข. การเข้าโค้ง - เนื่องจากรถมักจะหลุดโค้ง จึงควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง ผู้ขับขี่ควรเข้าโค้งช้ากว่าตอนขับคนเดียว
- ผู้โดยสารควรเอียงตัวไปในทิศทางเดียวกันกับรถ

ค. การเบรก (การหยุดรถ) - ไม่ควรหยุดรถในระยะใกล้ๆ หรือกระชั้นชิดเกินไป
- ควรหยุดรถทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้าพอสมควร
- ควบคุมเบรก และเบรกอย่างนุ่มนวล
- ใช้ทั้งเบรกมือและเบรกเท้าพร้อมกัน
- เมื่อผู้ขับขี่เบรกกระทันหัน น้ำหนักของผู้โดยสารจะทับลง (จะเกิดแรงส่ง) มาบนหลังผู้ขับขี่
- ผู้ขับขี่ต้องกดข้อศอกมาชิดกับลำตัว จับคันบังคับของรถให้แน่น เตรียมพร้อมที่จะรับน้ำหนักร่างกายส่วนบนด้วยท่อนแขน
- ยกหัวเข่าสูงขึ้นและแนบลำตัวรถเพื่อป้องกันมิให้สะโพกเคลื่อนไปข้างหน้า

4. การขับขี่ตามสภาพการจราจรและสภาพถนนต่างๆ

ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ฝึกฝนมาจากบทเรียนในภาคทฤษฎี สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เกิดนิสัยการขับขี่ที่ปลอดภัยบนสภาพถนนทุกรูปแบบสิ่งสำคัญต่อไปนี้ ผู้ขับขี่ทุกคนพึงนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
- การปรับระดับความเร็ว
- ระยะห่างในการหยุด
- การขับแซง
- การแล่นแซง และการถูกแซง
- การขับขี่ในเวลากลางคืน
- การขับขี่ในขณะฝนตก

“อุบัติเหตุลดลงได้ ถ้าทุกคนมีวินัยจราจร”

5. การใช้ขาตั้งข้าง ขาตั้งกลางและการจูงรถจักรยานยนต์

วิธีการและใช้ขาตั้งกลาง

ก. การขับขี่ทั่วไป 1. ใช้มือทั้งสองข้างจับแฮนด์รถ อย่าให้หน้ารถหันไปด้านซ้ายหรือขวา
2. ดันรถไปข้างหน้าด้วยแขนทั้งสองข้าง พร้อมกับใช้สะโพกด้านข้างดันรถไว้เพื่อมิให้รถล้ม
3. ขณะรถกำลังเคลื่อนตัวลงจากขาตั้ง กลางให้ใช้มือขวาค่อยๆ บีบเบรกหน้า เพื่อช่วยป้องกันมิให้รถลื่นไถลไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ข. ใช้ขาตั้งกลาง

ข้อควรระวังในการออกรถ
 • - ควรเลือกพื้นที่ราบเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และแข็งพอที่จะไม่ทำให้รถล้มลงได้
 • - การใช้ขาตั้งกลางขณะที่รถเอียงหรือตั้งหน้าไม่ตรง จะต้องออกแรงมากเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการใช้และเก็บขาตั้งข้าง

ก. ใช้ขาตั้งข้าง 1. เลือกพื้นถนนที่แข็งเพื่อมิให้พื้นเกิดการยุบตัว
2. ใช้มือซ้ายจับที่แฮนด์ มือขวาจับที่ด้านหลังหรือจะใช้มือทั้งสองข้าง จับที่ยึดที่แฮนด์ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้ รักษาตำแหน่งรถให้ตั้งตรงใช้เท้าขวาถีบขาตั้งข้างลงมาจนสุด
3. ค่อยๆ เอียงรถช้าๆ จนกว่าขาตั้งข้างจะสัมผัสกับพื้นถนน จับแฮนด์รถหันไปทางซ้ายในตำแหน่งล๊อคคอรถ
4. ใส่เกียร์รถไปที่ตำแหน่งเกียร์ 1 เพื่อป้องกันรถลื่นไหล

ข. การเก็บขาตั้งข้าง 1. ยกรถขึ้นจนกระทั่งปลายขาตั้งข้าง พ้นจากพื้นถนน ตำแหน่งรถตั้งตรง
2. ใช้ปลายเท่้าขวาเตะขาตั้งข้างขึ้นเก็บเข้าที่เดิม

วิธีการจูงรถจักรยานยนต์ในแบบต่างๆ

ก. การจูงรถไปข้างหน้า 1. ใช้มือทั้งสองข้างจับแฮนด์มือขวาพร้อมที่จะใช้เบรกหน้าได้ตลอดเวลาเมื่อจำเป็น
2. รักษาตำแหน่งรถให้เอนเข้าหาลำตัวเล็กน้อย
3. ใช้ลำตัวแนบเข้ากับตัวรถดันมิให้รถล้ม พร้อมกับออกแรงดันรถไปด้านหน้า

ข. การจูงรถรูปเลข 8 1. เมื่อต้องการจูงรถไปทางด้านซ้ายให้หันแฮนด์รถไปทางซ้ายเอียงรถเข้าหาลำตัวเล็กน้อย
2. เมื่อต้องการจูงรถไปทางด้านขวาให้หันแฮนด์รถไปทางขวาพร้อมกับใช้สะโพกซึ่งเอนเข้าหาลำตัวตัวรถไว้อยู่ตลอดเวลา

ค. การจูงรถถอยหลัง 1. ใช้มือซ้ายจับแฮนด์ มือขวาจับที่มือจับด้านหลัง
2. ค่อยๆ ดันรถไปทางด้านหลังช้าๆ ระวังอย่าให้หน้ารถส่ายไปมา

วิธียกรถเมื่อรถล้ม

กรณีรถล้มลงทางด้านซ้ายมือ 1. ใช้มือทั้งสองจับที่แฮนด์ทั้งสองข้าง มือขวาบีบเบรกหน้าเอาไว้
2. ค่อยๆ ยกรถขึ้นด้วยมือทั้งสองข้าง ใช้เข่าและสะโพกแนบกับตัวรถ ค่อยๆ ดันรถขึ้นช้าๆ ในจังหวะเดียวกัน จนกว่ารถจะตั้งตรง
3. ใช้เท่้าขวาเขี่ยขาตั้งข้างลง ค่อยๆ เอียงรถจนกระทั่งปลายขาตั้งข้างสัมผัสกับพื้นถนนอย่างมั่นคง

กรณีรถล้มลงทางด้านขวามือ
 • 1. ให้เดินอ้อมไปทางด้านที่รถล้มแล้วเอาขาตั้งข้างกางออกให้สุด
 • 2. จับแฮนด์รถหันไปด้านซ้ายและใช้วิธียกรถเช่นเดียวกันกับกรณีรถล้มข้างทางด้านซ้ายมือ จนกว่าขาตั้งข้างจะสัมผัสกับพื้นถนน

6. ท่าทางการขับขี่

การขึ้นรถ - ลงรถ การขึ้นหรือลงรถทุกครั้งให้ใช้มือขวาบีบคันเบรกหน้าไว้ให้มั่นคงไม่เคลื่อนไหว แล้วหันมองดูด้านหลังจนแน่ใจว่า ไม่มีรถคันอื่นตามหรือวิ่งแซงมา หรือไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ แล้วจึงก้าวขึ้นรถ ตามความเหมาะสมของประเภทรถหรือเพศ, วัย และการแต่งกาย (กางเกง, กระโปรง)

เมื่อขึ้นหรือลงรถ ให้ใช้เพียงเท้าซ้ายยึดเป็นหลักให้มั่น จงจำไว้ว่า
 • 1. อย่าหันหรือหมุนแฮนด์รถไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
 • 2. ควรเอียงรถเข้าหาตัวผู้ขับขี่เล็กน้อย
 • 3. ควรวางเท้าซ้ายของท่านให้มั่นคงลงบนพื้นถนน

ตำแหน่งการนั่งขับขี่

การนั่งขับขี่รถในตำแหน่งที่ถูกต้องทำให้เกิดความ
 • 1. คล่องตัวในการควบคุมรถ
 • 2. มีการทรงตัวที่ดี
 • 3. ทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดี และไม่เมื่อยล้าในขณะขับขี่ (ไม่ควรนั่งชิดด้านหน้าหรือหลังมากเกินไป)

7. การออกรถ, การหยุดรถ

วิธีการออกรถ และหยุดรถ

1. มองดูรถคันหลัง และผู้เดินถนนในกระจกมองหลัง
2. ใช้เท้าขวาวางบนพื้นถนนเพื่อพยุงรถไม่ให้ล้ม
3. หลังจากทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนของการสตาร์ทแล้ว ค่อยๆบีบคันคลัทชมาด้านหลังช้าจนสุดเลือกใช้เกียร์หนึ่ง

1. ก่อนที่จะออกรถหันมองดูด้านเหนือไหล่ขวา ว่ามีรถคันอื่นวิ่งมาหรือไม่
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เปิดไฟเลี้ยวขวา
3. ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ทางซ้ายเท้าขวาวางที่คันเบรคหลัง
4. บิดคันเร่งช้าๆ ให้รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ 2,000 - 3,000รอบ/นาที แล้วหยุดค้างไว้

1. ปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวหลังจากที่รถออกตัวเรียบร้อยแล้ว
2. บิดคันเร่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น
3. ปล่อยคันคลัทซ์จนสุด

8. การเข้าโค้ง

ท่าทางการขับขี่ และการมองขณะเข้าโค้ง

ก. ท่าทางการขับขี่ 1. การเอียงตัว ควรเอียงตัวไปในทิศทางเดียวกันกับรถ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่จะต้องเอียงตัวไปในทิศทางของทางโค้ง
2. ศีรษะตั้งตรง อย่าเอียงไปทิศทางเดียวกับรถ
3. ห้ามเอียงรถมากเกินไป
4. เท้าทั้งสองวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลา

ข. การมอง 1. มองไกลไปข้างหน้าตรงจุดที่ต้องการจะไป
2. ห้ามก้มมองลงที่พื้นหรือก้มหน้า

การเข้าโค้งและการเอียงตัวรถ

โดยปกติในขณะที่ขับขี่รถไปบนทางโค้ง ผู้ขับขี่จะต้องเอียงตัวรถไปในทิศทางเดียวกันกับทางโค้งที่จะไปข้างหน้า เราเรียกอาการเช่นนี้ว่า “การเอียงรถ { LEAN }”

 • ทำนองเดียวกันผู้ขับขี่จะต้องเอียงตัวในทิศทางเดียวกันกับตัวรถด้วย
 • เมื่อขับขี่รถเข้าโค้งที่คับแคบ หรือ เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะ เพื่อสร้างสมดุลกับแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) ที่เกิดขึ้น
 • เมื่อขับขี่รถเข้าโค้งที่ง่ายๆหรือใช้ความเร็วช้าๆไม่จำเป็นที่จะต้องเอียงตัวรถมากเกินไป
 • ถ้าหากท่านเอียงรถมากเกินไปก็จะทำให้รถเสียหลักลื่นไถลและล้มลงได้

ข้อแนะนำการเข้าโค้ง

 • ลดความเร็วลงก่อนที่เข้าโค้ง
 • รักษาความเร็วที่ปลอดภัย และเริ่มเอียงตัวรถให้ทำมุมที่พอเหมาะกับสภาพของโค้งถนน
 • โดยปกติทั่วๆไป จะไม่มีการใช้เบรกขณะที่อยู่ในโค้ง แต่ถ้าจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงขณะอยู่ในโค้งควรใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก (Engine Brake) พร้อมๆกับใช้เบรกหน้าช่วยเพียงเล็กน้อย
 • เมื่อเข้าโค้งบนถนนเปียกหรือลื่น ควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ ห้ามเอียงรถมากเกินความจำเป็น

9. การทรงตัวที่ความเร็วต่ำ

วิธีขับขี่บนกระดานแคบ

ในขณะขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำ จะทำให้เกิดเสียการทรงตัว รถส่ายไปมาได้ง่ายในบทเรียนรู้ถึงวิธีการทรงตัวในขณะที่ขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำโดยทดสอบบนไม้กระดานแคบๆ

1. หยุดรถก่อนจะถึงไม้กระดานแคบ ตั้งล้อหน้าให้ตรง
2. เลือกใช้เกียร์ 1 ในการออกรถ เมื่อล้อหน้าอยู่บนไม้กระดานและค่อยๆ ควบคุมรถให้ล้อหน้าตั้งตรง
3. ขับขี่ด้วยความเร็วที่คงที่ช้าๆ
4. (4.1) พยายามควบคุมรถให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ส่วนบังคับ เช่น คันเร่ง,เบรกหลังและคลัทช์ให้สัมพันธ์กัน (4.2) แนบเข่าทั้งสองข้างไว้กับถังน้ำมัน ถ้ารถเริ่มส่ายไปทางซ้ายหรือทางขวา ให้รีบแก้ไขด้วยการบังคับแฮนด์ให้ตรงหรือโยกตัวขึ้นเพื่อถ่ายน้ำหนักให้สมดุล (4.3) สายตามองตรงไปข้างหน้า

วิธีขับขี่ในทางคับแคบ

ต้องคำนึงถึงขนาดของตัวรถและศึกษาเส้นทางเสียก่อนว่า ล้อหน้าและ ล้อหลังของรถจะสามารถผ่านไปในช่องทางคับแคบนั้นได้หรือไม่ในขณะที่รถเลี้ยวไปมา

ก. คาดคะเนขนาดของตัวรถว่าที่สามารถที่จะขับขี่ผ่านไปในช่องทางแคบๆ ทั้งสองข้างนั้นได้หรือไม่
ข. ขณะขับขี่ในทางคับแคบคดเคี้ยว โดยมีเครื่องหมายอยู่ที่ล้อทั้งสองข้าง จะแสดงถึงความแตกต่างของแนววิ่งของล้อหน้าและล้อหลัง วิธีขับขี่ในทางคับแคบ

การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง

ขณะขับขี่ผ่านทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ของ ผู้ขับขี่กับรถ และการทรงตัว ฝึกฝนซ้ำๆ ตั้งแต่ความเร็ว 10 กม./ชม. จนถึง 30 กม./ชม. จนมั่นใจว่าสามารถบังคับคันเร่งและห้ามล้อได้ รู้จักการเอียงไปทางซ้ายหรือขวา และการตั้งตรง ทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ดังภาพ 1. ตามองตรงล่วงหน้าไปที่กรวยยาง แถวที่ 3
2. ควบคุมรถให้ตั้งตรง
3. เริ่มเอียงตัวรถไปทางซ้าย
4. บิดคันเร่งเพื่อให้รถ เริ่มทรงตัวตั้งตรง
5. ตั้งรถตรงและผ่อนคันเร่ง
6. เอียงรถไปทางขวา

10. ทบทวนข้อปฏิบัติ

ให้ผู้ขับขี่ทำการทบทวนโดยรวมข้อปฏิบัติในบทที่หนึ่งและบทที่สอง เพื่อช่วยให้เกิดความชำนาญในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้ว่าท่านมีความสามารถทำได้ครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่

 • 1. ท่าทางการขับขี่ท่านถูกต้องหรือไม่
 • 2. ท่านออกรถอย่างถูกต้องโดยปราศจากความยุ่งยากหรือไม่
 • 3. ท่านสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการด้วยความเรียบร้อยหรือไม่
 • 4. ท่านสามารถควบคุมการใช้เบรกได้หรือไม่
 • 5. ท่านสามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีหรือหยุดรถขณะคับขันได้อย่างง่ายดายหรือไม่
 • 6. ท่านลดความเร็วก่อนเข้าโค้งและขับขี่ผ่านทางโค้งโดยท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องหรือไม่
 • 7. ท่านสามารถขับขี่บนไม้กระดานแคบและทางคดเคี้ยวมีสิ่งกีดขวางได้โดยง่ายดายหรือไม่

หากท่านติดขัดหรือไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องในข้อใดข้อหนึ่ง จงพยายามหมั่นฝึกฝนให้บ่อยครั้งในหัวข้อนั้นๆ จนกว่าท่านจะรู้สึกว่าทำได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแล้ว

ดูคอร์สทั้งหมด