เตรียมสอบใบขับขี่แบบทดสอบการขับขี่

ในการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง โปรแกรมจะทำการสุ่มข้อสอบมาให้ 30 ข้อ ซึ่งคิดเป็นคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน
ดูคอร์สทั้งหมด