23 ม.ค. 2565
Dirt for Kid
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน2/8 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)1,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ขั้นสูง สำหรับอายุ 6-13 ปี

ยกระดับทักษะการขับขี่ด้วยรถที่เหมาะสมกับขนาดตัว รวมถึงการขับขี่ข้ามสิ่งกีดขวาง

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

อายุ 6-13 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 140 cm. มีทักษะการขี่จักรยาน

การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และขึ้นกับดุลพินิจของครูฝึก

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Dirt for Kid
10 ก.ค. 2565
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 0/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
1 มิ.ย. 2565
Basic Big Bike (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Kid
25 มิ.ย. 2565
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 0/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
31 ก.ค. 2565
Dirt Real Experience
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด