3 มิ.ย. 2565
Dirt for Kid
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน6/6 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)1,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ระดับกลาง สำหรับอายุ 6-13 ปี

เพิ่มทักษะและประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกปลอดภัย เช่น การเลี้ยว การขับบนทางขรุขระ

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

อายุ 6-13 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 140 cm. มีทักษะการขี่จักรยาน

การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และขึ้นกับดุลพินิจของครูฝึก

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Big Bike Course
10 ก.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
17 ก.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
30 ก.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
31 ก.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 2/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด