3 เม.ย. 2567
Dirt for Kid
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน6/5 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)1,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ กรุงเทพฯ
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ขั้นพื้นฐาน สำหรับอายุ 6-13 ปี

ฝึกพื้นฐานการขับขี่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เช่น การทรงตัว การเบรก การเร่ง ขึ้น-ลงทางลาดชัน 

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

อายุ 6-13 ปี ส่วนสูงตั้งแต่ 130 cm.  แต่ไม่เกิน 140 cm.  มีทักษะการขี่จักรยาน

การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และขึ้นกับดุลพินิจของครูฝึก

**ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 092-5468070

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Dirt for Adult
5 พ.ค. 2567
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/6 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Basic Course
23 - 24 พ.ค. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 0/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Basic Course
02 - 03 พ.ค. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 0/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Dirt for Kid
21 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
ดูคอร์สทั้งหมด