4 ธ.ค. 2564
Dirt for Kid
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน1/6 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)1,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ขั้นพื้นฐาน สำหรับอายุ 6-13 ปี

ฝึกพื้นฐานการขับขี่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เช่น การทรงตัว การเบรก การเร่ง ขึ้น-ลงทางลาดชัน 

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

อายุ 6-13 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 140 cm. มีทักษะการขี่จักรยาน

การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และขึ้นกับดุลพินิจของครูฝึก

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Big Bike Course
5 ก.พ. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
8 ก.พ. 2565
Basic Big Bike (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
23 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 5/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
13 ก.พ. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด