27 พ.ย. 2564
Dirt for Kid
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน6/6 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)1,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ขั้นพื้นฐาน สำหรับอายุ 6-13 ปี

ฝึกพื้นฐานการขับขี่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เช่น การทรงตัว การเบรก การเร่ง ขึ้น-ลงทางลาดชัน 

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

อายุ 6-13 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 140 cm. มีทักษะการขี่จักรยาน

การรับสมัครขึ้นอยู่กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และขึ้นกับดุลพินิจของครูฝึก

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Dirt for Adult
29 ม.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Basic Course
27 ก.พ. 2565
Basic Course
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
20 พ.ย. 2564
Basic Big Bike
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Basic Course
21 - 22 ธ.ค. 2564
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 1/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด