20 ก.พ. 2565
Dirt for Adult
Dirt Bike Experience
รับจำนวน0/5 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)2,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ กรุงเทพฯ
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ระดับกลาง

เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีหลากหลายรูปแบบในคอร์สทางฝุ่น

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ขับรถคลัทช์มือได้คล่องและผ่านการอบรมคอร์ส Dirt Bike Basic แล้วเท่านั้น

มาตรการโควิค

- แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 1-2 เข็ม

- แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน 

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Basic Course
20 - 21 มิ.ย. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Big Bike Course
18 มิ.ย. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Dirt for Adult
12 มิ.ย. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
Big Bike Course
26 มิ.ย. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ
ดูคอร์สทั้งหมด