29 ม.ค. 2565
Dirt for Adult
Dirt Bike Experience
รับจำนวน4/9 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)2,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

ขับขี่ Dirt Bike ระดับกลาง

เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีหลากหลายรูปแบบในคอร์สทางฝุ่น

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ขับรถคลัทช์มือได้คล่องและผ่านการอบรมคอร์ส Dirt Bike Basic แล้วเท่านั้น

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Big Bike Course
6 ก.พ. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 2/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
3 ก.พ. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Big Bike Course
22 ก.พ. 2565
Basic Big Bike (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Kid
24 ก.พ. 2565
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน 0/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด