3 เม.ย. 2567
Dirt for Adult
Dirt Bike Basic
รับจำนวน1/2 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)2,000 บ.
ศูนย์ฝึกฯ ภูเก็ต
รายละเอียดคอร์ส
ขับขี่ Dirt Bike ขั้นพื้นฐาน
เรียนรู้พื้นฐานการควบคุมรถ Dirt bike และเทคนิคการขับขี่ในสนาม Dirt
อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง
หมายเหตุ

มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ขับรถคลัทช์มือได้คล่องคอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Big Bike Course
30 เม.ย. 2567
Big Bike Advance
รับจำนวน 2/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต
Basic Course
20 - 21 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
สำหรับคนไทยเท่านั้น
รับจำนวน 11/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต
Dirt for Kid
30 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต
Dirt for Kid
26 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต
ดูคอร์สทั้งหมด