19 ม.ค. 2565
Basic Course
Basic Course
รับจำนวน1/5 คน
ค่าใช้จ่าย(เริ่มต้น)500 บ.
ศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่
รายละเอียดคอร์ส

เสริมสร้างทักษะการขับขี่พื้นฐาน

อบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องการเสริมทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ
Dirt for Adult
17 ก.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Kid
2 ก.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 2/6 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
1 มิ.ย. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
Dirt for Adult
7 มิ.ย. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่
ดูคอร์สทั้งหมด