เม.ย.2567

สมัครคอร์สฝึกขับขี่ปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฏกับเรา

ศูนย์ฝึกขับขี่ สมุทรปราการ

คอร์สเดือนเมษายน 2567(8 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Basic Course
1 เม.ย. 2567
เรียนรู้หลักการขับขี่ปลอดภัย-ฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ Beginning course
รับจำนวน 3/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท
Basic Course
18 - 19 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 13/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
18 - 19 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 10/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
19 เม.ย. 2567
Pre Big Bike
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 บาท
Basic Course
27 - 28 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
27 - 28 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
28 เม.ย. 2567
Pre Big Bike
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 บาท
Basic Course
30 เม.ย. 2567
เรียนรู้หลักการขับขี่ปลอดภัย-ฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ Beginning course
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ กรุงเทพฯ

คอร์สเดือนเมษายน 2567(19 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Basic Course
01 - 02 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 1/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
01 - 02 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 8/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
3 เม.ย. 2567
Basic Big Bike
รับจำนวน 2/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
3 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 6/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
6 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 4/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
7 เม.ย. 2567
Basic Big Bike
รับจำนวน 5/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
7 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 5/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
8 เม.ย. 2567
ฝึกขับขี่ทักษะเพื่อความพร้อมการขับขี่บนถนน Beginning course
รับจำนวน 5/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท
Dirt for Kid
9 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
9 เม.ย. 2567
Gymkhana
รับจำนวน 1/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Basic Course
18 - 19 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 8/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
18 - 19 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 9/12 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
20 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
20 เม.ย. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 3/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
21 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
22 เม.ย. 2567
ฝึกขับขี่ทักษะเพื่อความพร้อมการขับขี่บนถนน Beginning course
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท
Basic Course
25 เม.ย. 2567
ฝึกขับขี่ทักษะเพื่อความพร้อมการขับขี่บนถนน Beginning course
รับจำนวน 0/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท
Dirt for Kid
27 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 4/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
27 เม.ย. 2567
Big Bike Advance
รับจำนวน 0/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ เชียงใหม่

คอร์สเดือนเมษายน 2567(13 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Adult
2 เม.ย. 2567
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
02 - 03 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 6/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
02 - 03 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
7 เม.ย. 2567
Basic Big Bike
รับจำนวน 2/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
9 เม.ย. 2567
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
18 เม.ย. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
19 เม.ย. 2567
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
20 เม.ย. 2567
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
20 - 21 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
20 - 21 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
25 เม.ย. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
30 เม.ย. 2567
Big Bike Advance
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
30 เม.ย. 2567
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 0/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ ภูเก็ต

คอร์สเดือนเมษายน 2567(11 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Kid
1 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 2/2 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
3 เม.ย. 2567
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/2 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
5 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
7 เม.ย. 2567
Basic Big bike
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
9 เม.ย. 2567
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 1/2 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
20 - 21 เม.ย. 2567
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
สำหรับคนไทยเท่านั้น
รับจำนวน 11/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
20 - 21 เม.ย. 2567
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
สำหรับคนไทยเท่านั้น
รับจำนวน 8/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
26 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
27 เม.ย. 2567
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 2/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
30 เม.ย. 2567
Big Bike Advance
รับจำนวน 2/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
30 เม.ย. 2567
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน 1/1 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด