พ.ค.2565

สมัครคอร์สฝึกขับขี่ปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฏกับเรา

ศูนย์ฝึกขับขี่ สมุทรปราการ

คอร์สเดือนพฤษภาคม 2565(5 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Big Bike Course
8 พ.ค. 2565
Basic Big Bike ขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
รับจำนวน 6/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
15 พ.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding ขับขี่บิ๊กไบค์ระดับกลาง
รับจำนวน 1/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
28 - 29 พ.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 17/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
28 - 29 พ.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 4/4 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
29 พ.ค. 2565
Pre Big Bike
รับจำนวน 3/3 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ กรุงเทพฯ

คอร์สเดือนพฤษภาคม 2565(22 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Adult
7 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
7 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 4/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
8 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
09 - 10 พ.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 5/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
09 - 10 พ.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 6/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
14 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
14 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 3/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
15 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
15 พ.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 3/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
18 - 19 พ.ค. 2565
Night Course
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
21 พ.ค. 2565
Gymkhana
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Kid
21 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
22 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
22 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
23 - 24 พ.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 6/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
23 - 24 พ.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
25 - 26 พ.ค. 2565
Night Course
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 7/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
27 - 28 พ.ค. 2565
Night Course
Gymkhana Course
รับจำนวน 1/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Adult
28 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
28 พ.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
29 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
29 พ.ค. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ เชียงใหม่

คอร์สเดือนพฤษภาคม 2565(25 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Adult
3 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 3/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
04 - 05 พ.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 4/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
04 - 05 พ.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
7 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 6/6 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
7 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 4/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
8 พ.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 5/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
8 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 5/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
10 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 1/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
13 - 14 พ.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 4/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
13 - 14 พ.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 10/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
14 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 1/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
15 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 3/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
18 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic (Half Day Half Price)
รับจำนวน 0/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
20 พ.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 5/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Kid
21 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน 3/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
22 พ.ค. 2565
Dirt Real Experience
รับจำนวน 2/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
22 พ.ค. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
24 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 4/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
25 พ.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 5/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
25 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 4/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
27 พ.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 3/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Adult
28 พ.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 1/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
29 พ.ค. 2565
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 4/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
31 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 4/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
31 พ.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 4/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ ภูเก็ต

คอร์สเดือนพฤษภาคม 2565(7 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Big Bike Course
21 พ.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
24 พ.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Big Bike Course
28 พ.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
28 พ.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
29 พ.ค. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
31 พ.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Adult
31 พ.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด