ม.ค.2565

สมัครคอร์สฝึกขับขี่ปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฏกับเรา

ศูนย์ฝึกขับขี่ สมุทรปราการ

คอร์สเดือนมกราคม 2565(3 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Basic Course
15 - 16 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 6/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
16 ม.ค. 2565
Pre Big Bike
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 บาท
Big Bike Course
23 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding ขับขี่บิ๊กไบค์ระดับกลาง
รับจำนวน 0/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ กรุงเทพฯ

คอร์สเดือนมกราคม 2565(15 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Adult
8 ม.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
8 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
10 - 11 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 2/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
10 - 11 ม.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 6/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
15 ม.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
15 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 1/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
21 ม.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
22 ม.ค. 2565
Gymkhana
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Adult
23 ม.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
23 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 2/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
24 - 25 ม.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 4/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
24 - 25 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 5/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
26 ม.ค. 2565
Adventure Touring
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
29 ม.ค. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 2/15 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
29 ม.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 2/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ เชียงใหม่

คอร์สเดือนมกราคม 2565(24 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Adult
4 ม.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 4/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
04 - 05 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 2/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
04 - 05 ม.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
5 ม.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 0/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Kid
9 ม.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
รับจำนวน 5/6 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
9 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 10/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
13 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 4/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
15 ม.ค. 2565
Big Bike Advance
รับจำนวน 8/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
15 ม.ค. 2565
Dirt Bike Basic
รับจำนวน 7/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Kid
16 ม.ค. 2565
Dirt for Kids Experience
รับจำนวน 7/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
16 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 1/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
18 - 19 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
18 - 19 ม.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
19 ม.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
Dirt for Adult
20 ม.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 8/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
22 ม.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 9/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
22 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 4/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
23 ม.ค. 2565
Dirt for Kids Pro
รับจำนวน 3/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
23 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 5/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
29 - 30 ม.ค. 2565
Pre-Clutch หัดขับรถจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์
รับจำนวน 3/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
29 - 30 ม.ค. 2565
Pre-Riding หัดขับรถจักรยานยนต์ขั้นเริ่มต้น
รับจำนวน 4/10 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
29 ม.ค. 2565
Dirt Bike Experience
รับจำนวน 4/9 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Dirt for Adult
30 ม.ค. 2565
Dirt Real Experience
รับจำนวน 7/8 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Basic Course
30 ม.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 1/5 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท

ศูนย์ฝึกขับขี่ ภูเก็ต

คอร์สเดือนมกราคม 2565(6 คอร์ส)

เดือนก่อนหน้า
Dirt for Kid
13 ม.ค. 2565
Dirt for Kids Basic
สำหรับอายุ 6-13 ปี
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Big Bike Course
22 ม.ค. 2565
Basic Big Bike
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Adult
22 ม.ค. 2565
Dirt Bike Pro
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาท
Big Bike Course
23 ม.ค. 2565
Big Bike Skilled Riding
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Dirt for Kid
23 ม.ค. 2565
Dirt for Kids Experience
สำหรับอายุ 6-13 ปี
รับจำนวน 0/7 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,000 บาท
Basic Course
25 ม.ค. 2565
Basic Course
รับจำนวน 0/20 คน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500 บาท
ดูคอร์สทั้งหมด