เกี่ยวกับฮอนด้า เซฟตี้

ความเป็นมา
โครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดขึ้นจากพันธะสัญญา Safety for Everyone ด้วยการนำแนวคิด สากลของฮอนด้าสากลเป็นจุดตั้งต้น พัฒนาสู่กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยในเมืองไทย ภายใต้สัญลักษณ์ Safety Thailand ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน และกระตุ้นให้มีจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้กับคนไทยทุกวัย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยการดำเนินงานตั้งอยู่บน 3 แกนหลัก คือ

การดำเนินงาน

FORWARDING
KNOWLEDGE มุ่งหน้าให้ทักษะความรู้

การให้ทัักษะความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย
ผ่านศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทั่วประเทศ

พ.ศ.2532
ก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และอบรมผู้ใช้รถจักรยานยนต์
พ.ศ.2537
เปิดดำเนินการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.2540
นำเครื่องฝึกจำลองการขับขี่ (Riding Simulator) เข้ามาประกอบการอบรม
พ.ศ.2544
จัดแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูฝึกขับขี่ปลอดภัย
พ.ศ.2544
เปิดอบรมหลักสูตรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย
พ.ศ.2548
ขยายศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าสู่ภูมิภาค โดยการดำเนินการของร้านผู้จำหน่าย
พ.ศ.2550
เริ่มกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กในโครงการ Road Safety for Kids
พ.ศ.2552
เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แห่งแรกในประเทศไทย
พ.ศ.2552
เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า อีกแห่งบนถนนรามคำแหง กทม.
พ.ศ.2555
เปิดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยสำหรับบิ๊กไบค์
พ.ศ.2559
เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และเปิดอบรมคอร์สขับขี่สำหรับรถทางฝุ่น ในจ.เชียงใหม่ และจ.ภูเก็ต
พ.ศ.2561
เปิดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยสำหรับบิ๊กไบค์

FORWARDING
ACTION มุ่งหน้ารณรงค์ให้ปฏิบัติ

สร้างสรรค์แคมเปญรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
ในการขับขี่อย่างมีสติ และรับผิดชอบในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พ.ศ.2546
รณรงค์โครงการเปิดไฟใส่หมวก
พ.ศ.2553
รณรงค์แคมเปญอุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณ (Zero Accident) ด้วยแนวคิด “ขี่ใส่หมวก ขี่ไม่ซิ่ง ขี่ไม่เมา” ช่วงพ.ศ.2553-2555
พ.ศ.2557
รณรงคแนวคิด “ดื่มไม่ขี่ ดีที่สุด” ช่วงพ.ศ.2557-2559
พ.ศ.2559
รณรงค์โครงการสังคมหัวแข็ง (Helmet Campaign)

FORWARDING
COLLABORATION มุ่งหน้าประสานความร่วมมือ

ผนึกกำลังกับเครือข่ายภาครัฐและร้านผู้จำหน่าย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เพื่อสร้างสังคม
แห่งการขับขี่ที่ปลอดภัย

พ.ศ.2539
ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิจัยการเกิดอุบัติเหตุเพื่อพัฒนาสื่อการสอน และหลักสูตรฝึกอบรม
พ.ศ.2540
สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยอุบัติเหตุ
พ.ศ.2554
โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม (One Dealer One College:ODOC) สร้างสนามขับขี่และอบรมขับขี่ปลอดภัยให้อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในสถานบันอาชีวศึกษา
พ.ศ.2559
พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดูคอร์สทั้งหมด